Drs. Josée C. Verwer.

Occupational Health Psychologist (Psycholoog Arbeid en Gezondheid)
Reigerskamp 362
3607 HV Maarssen
Telefoon: 06 53602133
Email: info@joseeverwer.nl

josee verwer - Occupational Health Psychologist - Home

Home

Ik heb mij gespecialiseerd in en heb langdurige ervaring met de behandeling en begeleiding van mensen met problemen, zoals depressie, dysthyme stoornis (een lichtere, maar vaak langdurige vorm van depressie), post traumatische stress stoornis (PTSS), rouwverwerking en persoonlijkheidsproblematiek.

Met individuen en (echt)paren, zowel kort- als langdurende behandeling en hulp en begeleiding bij crisissituaties.

Door mijn grote bedrijfservaring houd ik mij ook veelvuldig bezig met arbeidsproblematiek, conflictsituaties en hiermee gepaard gaande burnout klachten, waarbij perfectionisme, faalangst, stress en stresspreventie vaak belangrijke gespreksonderwerpen zijn.

De laatste jaren is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Bij problemen verwijst de huisarts eerst naar de Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH). Deze behandelt de patiënt (bij lichtere problematiek) zelf, of verwijst door naar een contactpersoon in zijn netwerk.

U bent echter vrij om de keuze te maken door wie u behandeld wilt worden.

Mijn jarenlange ervaring en tevreden cliëntenbestand staan garant voor zorgvuldige, goede, en op u als cliënt afgestemde therapie.

Maak daarom zelf uw keuze. Als u uw gegevens invult neem ik contact met u op.
© Josée Verwer 2010/2014 - website: eDesign35.nl Externe links